Вы находитесь в рубрике:
+380 (32) 235-86-20
Яна Жижки, 4, Львов, 79000, Украина, Львов
Закрыто до 9:00
Мы предлагаем лучшую продукцию. Одежда, обувь, сумки. Год основания:1996
+380 (97) 223-88-69
вул. Шпитальна, 9, (2 поверх), Львов, 79007, Україна, Львов
Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на страховому ринку України з 1993 року. Основним критерієм, що дозволяє оцінити поточну діяльність страхової компанії, є фінансові показники. Важливість даних показників очевидна, оскільки тільки за рахунок отримання стабільного доходу страхова компанія в змозі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. Фінансові показники є набором показників, що використовуються для дослідження ефективності діяльності компанії і вимірювання ступеня риски її операцій. Відвертість і публічність фінансового стану страхової компанії повинні стати одним з основних показників компанії. Сьогодні Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, Ядерного Страхового Пулу України, Будівельного Страхового Пулу, Союзу фахівців з нерухомості України, Українського Об’єднання лізингодавців, Федерації Страхових Посередників України, а також є членом і входить до складу правління Ліги страхових організацій України. За даними інформаційно-аналітичного журналу «Страховий рейтинг «ІnsuranceTOP» № 3 (27) 2009, за підсумками I півріччя 2009 року Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» зайняла 16-е місце за об’ємом страхових платежів, які склали 113,9 млн. грн., питома вага перестраховки в страхових платежах складає 2,17%. Для порівняння, в 2008 році компанія займала 30-е місце. Згідно підсумкам I півріччя 2009 року, СК «БРОКБІЗНЕС» також увійшла до числа лідерів: по активах, зайнявши 22-е місце, страхові активи склали 204,7 млн. грн. За аналогічний період 2008 року компанія займала 37-е місце. за об’ємом страхових резервів, зайнявши 18-е місце, резерви складають 85,2 млн. грн. У 2008 році компанія займала 33-е місце. за об’ємом страхових виплат по видах страхування, зайнявши 18-е місце, виплати склали 38,6 млн. грн. Минулого року займала 34-е місце. «Гарантійний фонд» компанії складає 40,3 млн. грн., зайнявши 25-е місце, тоді як за 6 місяців 2008 року — 84-е місце. Компанія демонструє стабільне фінансове зростання на тлі різкого падіння показників провідних гравців страхового ринку, темп зростання показника «страхові платежі» склав 172,55%, зайнявши перше місце серед компаній ТОР-100. Національне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» в 2009 році підтвердило привласнений раніше високий кредитний рейтинг uaBB з прогнозом «прогресивний». Фінансові показники за 8 місяців 2009 року свідчать про те, що не дивлячись на економічні катаклізми, компанія продовжує активно розвиватися, не тільки не знижуючи, а навпаки, підвищуючи свої валові збори. До основних фінансових показників, які характеризують діяльність страховика, можна віднести: валові страхові премії — 151,2 млн. грн. сформовані страхові резерви — 85,3 млн. грн. активи страхової компанії — 204,7 млн. грн. валові страхові виплати — 52,5 млн. грн. рівень збитковості — 35%. Таке стрімке зростання включає ряд напрямів: чітко певна стратегія розвитку і ефективний моніторинг поставлених цілей і завдань; затверджена ідеологія розвитку регіональної мережі і мережі агентських продажів; зважена кадрова політика, висококваліфікований персонал і система мотивації; постійна робота Центру навчання і підвищення кваліфікації фахівців компанії; висока якість обслуговування і систематична робота по поліпшенню технології страхових виплат; реалізація вимог міжнародного стандарту менеджменту якості ISO 9001:2008; висока ліквідність, відвертість, зорієнтованість на клієнтів. За детальною інформацією стосовно укладання договору, консультацій з автострахування або будь-якого іншого виду страхування звертайтесь в офіс у м. Львові за адресою: вул. Шпитальна, 9, (2 поверх), за ТЦ «МАГНУС». тел./факс: (032) 253-75-83 (з 9-00 до 18-00) моб. тел.: (097) 223-88-69 (Віктор)Год основания:1993Количество сотрудников:101-500 чоловік
+380 (98) 326-48-16
улица Ангеловича, 24, Львов, 79018, Украина, Львов
На рынке информационных и консалтинговых услуг «Агентство экономического лоббирования «Дроно» работает с 2001 года (с весны 2009 – как коммерческая структура). Основные направления деятельности «Агентства экономического лоббирования «Дроно» связаны с проблемами частного бизнеса, решение которых проводится методами GR и цивилизованного экономического лоббирования. Мы: -Специалисты по лоббированию: не только «решить вопрос», но, собрать информацию и проанализировать. -GR-менеджеры – «строители прочных мостов», ведущих компании во властные структуры. Задача GR-специалиста не решение конкретной проблемы, а установление неформального диалога с органами государственного управления. Основополагающие принципы нашей работы: • Уважение к клиенту и его проблемам; • Строгая конфиденциальность; • Соблюдение баланса личных интересов сотрудников и предприятия, интересов государства и общества. Основные направления деятельности «Агентства экономического лоббирования «Дроно»: • Цивилизованное экономическое лоббирование интересов компании, включая высшие органы власти; • Разработка законопроектов, постановлений, распоряжений правительства; разработка и сопровождение инвестиционных проектов; • Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; в т. ч. с использованием средств массовой информации; • Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления; • Проведение расследований и обеспечение безопасности; • Разработка концепции безопасности компании; • Разработка конкурентной стратегии компании; • Информационно-аналитическое сопровождение слияний и поглощений; • Комплексная безопасность; • Аналитические обзоры и прогнозы; • Изучение деловых партнеров и конкурентов средствами конкурентной разведки; • Управленческий и кадровый консалтинг. Качество услуг «Агентства экономического лоббирования «Дроно»: Специалисты «Агентства экономического лоббирования «Дроно» прошли соответствующую подготовку и обучение в ведущих государствах мира (Академия Внешней Торговли СССР для высшего руководящего состава, США, Голландия, Великобритания, Япония, Швейцария, ОАЭ), имеют опыт работы в высших органах государственной власти. Компания является через своих основателей членом: Всемирной ассоциации детективов (WAD); Торгово-промышленной Палаты Украины (ТППУ); Торгово-промышленной Палаты Киева (КТПП), Торгово-промышленной Палаты Лондона (LCCI). Прямые рамочные договора со Львовской Торгово-промышленной Палатой (ЛТПП), институтами, общественными организациями. Украинский и российский рынки, несмотря на стремительное развитие, находится на стадии становления. Для этого периода характерны: •Недобросовестность конкурентов; •Мошенничество в сфере кредитно-финансовых операций; •Неплатежеспособность некоторых партнеров; •Значительная криминальная составляющая в бизнесе. Полная и достоверная информация необходима любому предприятию, компании. Особую важность она имеет для фирм, планирующих выпуск новых товаров или выход на новые рынки. В этом случае речь идет о получении сведений, касающихся потенциальных партнеров и потребителей. «Агентство экономического лоббирования «Дроно» обладает всеми необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения широкого спектра услуг, как в Украине, так и за рубежом. Многолетняя практика показывает: затраты на информацию и аналитические исследования окупаются многократно, потому что даже самая подготовленная охрана и совершенная техника, Ваши специалисты из правоохранительных органов не всегда помогают уберечься от неприятностей. УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ: -Профессионализм -Актуальность -Полное соответствие реальным фактам -Оперативность подготовки аналитических документов -Аналитика готовится на базе нескольких разнообразных источников информации. Объективность и полное отсутствие предвзятостиГод основания:2009Количество сотрудников:11-50 человекУставный капитал:Менее 10 тыс. USDГодовые продажи:50 тыс. USD - 100 тыс. USD
+380 (93) 159-30-03
народная 12, Львов, Украина, Львов
Что такое биодизель. Биодизель это жидкость желтого цвета (может быть разных оттенков). Почти не смешивается с водой, имеет высокую температуру кипения и низкую упругость паров.Биодизель В100 (МЭЖК - метиловые эфир жирных кислот, FAME, biodisel) соответствующий ДСТУ 6081-2009 "Топливо моторное. Эфиры метиловые жирных кислот масел и жиров для дизельных двигателей. Технические требования "(утверждено Приказом Госпотребстандарта от 20.01.2009 г. № 27)., СОУ 24.14-37-561:2007, ТУ У 24.1-2433016356-002:2006, что соответствует европейским стандартам EN-14214.Биодизель используется как самостоятельное топливо, и в смеси с традиционным дизельным топливом. У дизельного топлива имеется определённые характеристики, которые определяют эффективность его использования. Топливо не только является источником энергии, но и охлаждает камеру сгорания, а также служит смазкой для определённых деталей и для очистки форсунки. Существуют различные показатели качества дизельного топлива, одним из которых является цетановое число, которое определяет возможности дизтоплива возгораться после попадания в камеру сгорания мотора. Чем больше это число, тем топливо быстрее воспламеняется, задержка становится короче, а топливовоздушная смесь горит спокойно и плавно. В основном используют дизтопливо с цетановым числом, которое не должно быть меньше 40. В Европе приобретают дизельное топливо с цетановым числом, равным примерно 51, а в Японии - около 50. Поэтому для многих потребителей важно высокое качество топливо. Качество топлива демонстрирует паспорт качества на дизельное топливо. В первой графе этого документа как раз и демонстрируется цетановое число. Эта величина может быть от 45 до 60. Кроме того, указывается количество серы либо окислительная стабильность, как и температура вспышки. Помимо вышеописанных факторов на качество топлива оказывает влияние содержание серы. Сера приводит к окислению моторного масла, что приводит к сильному загрязнению окружающей среды выхлопными газами. Сера Самая страшная гадость в топливе. Очистка нефти от серы очень дорогостоящее мероприятие. Продукты горения серы в организме автомобиля разрушают металлические и резиновые части. А попадая в окружающую среду, наносят непоправимый вред здоровью. Плотность Несоответствие характеристикам приводит к падению мощности двигателя, увеличивает дымность отработанных газов, расход топлива.Адрес:ЛьвовРеквизиты компании:Контакты 79050, г. Львов, Тел. (093) 159-30-03 Виталий Е-майл: biodizel-doma@yandex.ua
+380 (67) 999-66-55
c. Муроване, вул. Партизанська 6, (сторона Галицького перехрестя, звідси 800м), Львов, Україна, Львов
Декоративний млин, млин, декоративний віз, мельница декоративная, мельница, телега декоративная. Виготовлення декоративних виробів для вашого подвір'я, саду та газону. Виробляємо декоративні млини, вози. Ви можете замовити собі ексклюзивний виріб, інидивідуальної форми та розміру. Присилайте свої відгики на mlyn@gmai.com або залишайте на сайті http://mlyn.uaprom.net/testimonials і получете від нас подарунок до вашого замовлення. Відгуки можна побачити тут: Іван, s.ivan@mail.ru, м. Львів, замовив у вас млин дуже сподобався сім'ї, тепер прикрашая місце біля альтанки. Руслан, http://vk.com/pancheg, м. Львів, дякую за швидку доставку.
Оставьте отзыв первым
Бухгалтерские услуги
+380 (068) 804-05-06
ул.М.Морская, оф 3, Николаев, 54001
Закрыто до 9:00
Предприятие «Бухгалтерия» предлагает Вам выгодное сотрудничество и предоставляет весь спектр бухгалтерских услуг. Обращаясь к нам, Вы получаете массу преимуществ, таких как: - Команда профессионалов - Доступные цены, индивидуальный подход - Оперативное реагирование на все Ваши запросы - Персональный подход к каждому клиенту - Знание законов и умение применять их на практике ООО «Бухгалтерия» предоставляет следующие услуги: - Комплексное бухгалтерское обслуживание - это все работы от первичных документов до отчетности; - Ведение и восстановление бухгалтерского учета; - Составление и сдача налоговой отчетности; - Регистрация СПД, ЧП, ООО; - Ликвидация частных предпринимателей, предприятий; - Внесение изменений в уставные документы; - Проверка бухгалтерского учета на предприятии; - Проведение инвентаризации. Наше специальное предложение для бухгалтеров: - Регистрация кассовых аппаратов; - Получение лицензии на алкоголь и табачные изделия; - Представление интересов в контролирующих органах; - Сопровождение проверок; - Услуга Главбух (контроль над действующей бухгалтерией предприятия) Сайт http://glavbukh.com.ua/
Оставьте отзыв первым
Бизнес-анализ, интернет-маркетинг, создание сайтов, SEO-оптимизация, 2D-дизайн
+380 (97) 653-00-74
Козельницкая 4, Львов
Закрыто до 9:00
Red Lizard Digital Studio предоставляет полный спектр интернет-маркетинговых услуг.
Оставьте отзыв первым
Техперсонал-сервис предлагает Вам длительное и надежное сотрудничество в сфере аутсортинга и лизинга персонала
+380 (098) 007-50-81
Николаев, Николаев, 57303
Открыто до 24:00Закроется через 17:47
Техперсонал-сервис предлагает Вам длительное и надежное сотрудничество в сфере аутсортинга и лизинга персонала. Ведь не секрет, что производительность и успех предприятия во многом зависит от персонала, но в силу обстоятельств в самый не подходящий момент кто-нибудь обязательно заболеет, уйдет в отпуск, возьмет выходной по семейным обстоятельствам или же уволится. Мы гарантируем бесперебойный и максимально эффективный рабочий процесс Вашего предприятия с нашим персоналом. Представьте себе ситуацию, когда в определенные рабочие дни 3 сотрудника это мало, а 5 - уже не предусмотрено в штате. В результате нагрузка на Ваш персонал возрастает, что в свою очередь вызывает недовольство и протесты со стороны рабочих. Именно в такой не простой ситуации, мы предлагаем воспользоваться нашими услугами для обеспечения Вас необходимым числом рабочих на самых выгодных условиях. Мы предоставляем услуги персонала от пары часов в день до полной занятости на протяжении 7 дней в неделю. Какова Ваша выгода от сотрудничества с нам - быстро. Мы выполняем любую работу в максимально быстрые сроки; - гибко. Мы предоставляем персонал 24/7; - качественно. Организованные бригады под руководством отличных специалистов; - надежно. Мы гарантируем результат; - прозрачно. Наше сотрудничество официально оформлено и защищено законами; - современно. Мы делаем предложения, от которых невозможно отказаться; - выгодно. Снижение затрат на единицу Вашей продукции; - экономно. Уменьшение затрат Вашего предприятия; - прибыльно. Увеличение прибыли Вашего предприятия;
Оставьте отзыв первым
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛЮБЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ
+380 (067) 351-20-91
Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, ул.Криворожское шоссе, д. 21, Львов
Закрыто до 9:00
Наша компания "Альфа и Омега" много лет на рынке юридических услуг. Наши квалифицированные специалисты с радостью помогут Вам. Более подробно о наших услугах читайте alfaiomega.com.ua ЛЮБЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ • Аккредитация на таможне • Таможенное оформление импортных и экспортных грузов • Таможенно-брокерские услуги • Таможенный консалтинг • Таможенный брокер • Таможенная очистка • Доставка грузов из Китая в Украину • Формирование сборных грузов • Размещение товаров на таможенных скаладах Европы ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ • Гигиеническое заключение СЭС • Заключение УкрЦСМ • Заключение геммологической экспертизы • Получение сертификатов происхождения и актов ТПП • Оформление карантинного разрешения на импорт (КДИ) • Получение ветеринарных сертификатов • Заключение ДЦСМС и УКРСЕПРО ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ • Консультация юриста • Консультация адвоката • Составление договоров, уставов • Досудебное урегулирование споров • Представительство в судах (гражданском, хозяйственном) • Составление процессуальных домументов • Обжалование незаконных действий должностных лиц органов государственной власти • Регистрация юридических лиц • Ликвидация и банкротство предприятий • Юридическое обслуживание
Оставьте отзыв первым
- Экономическая диагностика и экономическая безопасность объектов торговли (магазины, кафе, бары, рестораны, оптовые компании и др.). - Управление качеством и безопасностью персонала.
+380 (68) 404-91-49
ул.Пушкинская, 17А, Николаев
Экономическая и правовая безопасность для каждого предпринимателя торговли. Мы подберем правильный, правовой механизм работы с товарно-материальными ценностями и надлежащей ответственностью со стороны персонала. Определим и оформим правовой статус задействованных к работе лиц.
Кредитный портал по поиски кредита или частного займа.
+387 (495) 201-32-01
Бендера дом 7, Львов
Открыто до 24:00Закроется через 17:47
Татьяна: Кредитный портал dobrocreditov.ru Создан мошенниками под предводительством некого Михаила Брагина.Профессиональные Мошенники.Обманывают граждан.Размещают свои объявления и обманывают людей что дадут им займ.Не верьте им.Опасные мошенники.Аферисты и Воры с Украины
Оставьте отзыв первым
консультирование и регистрация инвестиционных проектов в специальной экономической зоне.
+380 (3247) 68488
Бориславская улица, 2, Трускавец, 82200
Оставьте отзыв первым
бизнес консалтинг
+38 (06) 791-60-185
Бортнянського ул., 5, Львов
ООО Профиком проводит Логистический аудит компаний, аудит отделов продаж, а также экспресс аудит – диагностика конкретной логистической задачи, Аудит - ОНЛАЙН. ООО Профиком предлагает авторские семинары Турлаева Евгения, цель которых применить эффективные инструменты анализа и оптимизации бизнеса заказчика и обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество его компании. Турлаев Евгений проводит семинары на базе предприятия заказчика, максимально подстроив их под потребности решения задач конкретной компании. Таким образом, обеспечивает наибольшую пользу от мероприятия. Консультации по вопросам продвижения малого и среднего бизнеса, решение различных бизнес задач. География деятельности ООО "Профиком": Украина, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Беларусь.
Оставьте отзыв первым
+380 (98) 253-91-34
вул. В.Чорновола, Львов, Україна, Львов
Як управляти своїми доходами та витратами? Як не заплутатись в різноманітті компаній фінансового ринку? Як знизити ризик та підвищити прибутковість своїх інвестицій? Основна місія Незалежного Фінансового Консультанта пропонувати оптимальні рішення у сфері особистих заощаджень та інвестицій, враховуючи законодавче регулювання та оподаткування. Фінансовий консультант — універсальний фахівець широкого спектру сучасних фінансових послуг для вирішення фінансових питань кожної конкретної родини.
Оставьте отзыв первым
+380 (67) 940-45-80
ул.Газова, 26, Львов, Украина, Львов
Закрыто до 10:00
Мы с гордостью представляем вам компанию AQUABIONICA Life, созданную командой успешных предпринимателей и ученых, подаривших миру Bionic Products – инновационные продукты нано-технологий, разработанные совместно с самой природой! Официальный представитель компании в Украине ООО "АБ ЛОГИСТИК УЛ" директор - Эдуард Максимюк. Год основания:2009Адрес:RiViERA Handelsges.m.b.H Holzhackerstrasse 1, 3430 Tuln , Austria http://www.riviera.at/Количество линий производства:Свыше 10
В разделе Бизнес и финансы во Львовской области мы нашли 278 компаний для вас. Пожалуйста, выберите подрубрику в меню ниже, чтобы увидеть больше компаний.
Вы находитесь в рубрике:
Бизнес и финансы
Уточните рубрику
Уточните регион
УкраинаЛьвовская область